Proefschrift en Praktijk


Datum
Plaats in agenda
Tijd
15:00 tot
Locatie
Aïdadreef 4, SLO Utrecht
Doelgroep

primair onderwijs

Omschrijving

Annerose Willemsen is onlangs gepromoveerd op een prachtig onderzoek naar leerkrachtgedrag in de klas tijdens het voeren van klassengesprekken over geschiedenis- en aardrijkskundeteksten. Tijdens deze middagsessie presenteert ze de belangrijkste bevindingen rondom het voeren van klassengesprekken en zoomen we in op de waarde van dit soort gesprekken, hoe je deze gesprekken kunt (leren) voeren en wat de betekenis ervan is voor het leren.

Programma

15:00 u             Welkom

15.10 u             The floor is yours - Annerose Willemsen licht haar
                          onderzoek toe.

16.00 u             Tafelgesprekken

  • Leerlingen Wat is de waarde van onderwijsleergesprekken voor leerlingen? Wie profiteert hiervan? En wat is de waarde van deze gesprekken ten opzichte van de klassieke vorm: de tekst met vragen?
  • Leraren
  • Wat moeten (aankomende) leraren leren over onderwijs leergesprekken? En hoe verzorg je daar instructie in?
  • Leren
  • Wat is de waarde van onderwijsleergesprekken voor het leren: de verwerking van de vakinhoud (geschiedenis of aardrijkskunde) of het tekstbegrip van leerlingen?

16.45 u             Terugkoppeling

17.00 u             Afsluiting

Serie

In de serie ‘Praktijk en Proefschrift’ kijken we naar en praten we over de resultaten van recent afgerond promotieonderzoek. Wat zijn de nieuwe inzichten en wat kunnen we daar van leren voor het onderwijs in de klas?

Kosten

Deelname is gratis

Meer informatie
Aanmelden

Aanmelden via LNT@slo.nltoon meer

Sector