Onderwijs in perspectief


Datum
Plaats in agenda
Tijd
12:00 tot
Locatie
Willemsplantsoen, 1c Utrecht
Doelgroep

Directie bibliotheken

Omschrijving

Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van taal- en lees onderwijs. Adviezen worden gegeven uit verschillende instanties: De onderwijsraad en Raad van Cultuur, het ontwikkelteam Nederlands van Curriculum.nu, de Taalraad van de Taalunie en het advies over laaggeletterdheid van de Sociaal Economische Raad (SER).

Hoe ga je hier mee om en welke aspecten zijn voor de bibliotheken relevant om op in te spelen. Gerdineke van Silfhout vertelt je er meer over in haar deelsessie.

Meer informatie

Meer informatie over de middag lees je op de website van de Bibliotheek Campus.