Aftrap Netwerk Speciaal Onderwijs (online bijeenkomst)


Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:30 tot
Locatie
Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht
Doelgroep

leraren, schoolleiders uit sbo, so of vso en professionals die in deze sectoren werken

Omschrijving

Online bijeenkomst. Nadere informatie volgt spoedig.

Werk jij in het sbo, so of vso? En lijkt het je interessant om twee keer in het jaar betrokken te worden bij van alles rond speciaal onderwijs? Meld je dan aan voor het nieuwe netwerk: Netwerk Speciaal Onderwijs ofwel het NSO netwerk. Met themasessies over burgerschap, curriculumontwikkeling en meer!

Boek

Tijdens deze eerste netwerkdag trapt SLO'er Hans Pietersen af. Hij presenteert zijn binnenkort te verschijnen boek over zijn ervaringen als leraar, schoolleider en leerplanontwikkelaar, aangevuld met input van verschillende interviews van het onderwijsveld. Ook krijg je deze middag een praktijkvoorbeeld te zien van een vso-school die laat zien hoe zij met de leerlingen werken aan de 21e-eeuwse vaardigheden samenwerken en zelfregulering.

Uitwisselen

Uiteraard is er ruimte om te netwerken en voor het uitwisselen van ideeën.

Kosten

Gratis

Aanmelden

Bij zijn? Mail dan de volgende gegevens naar: po-so@slo.nl

  • jouw naam
  • jouw school
  • sector waarin jij werkt (sbo, so, vso)
  • jouw telefoonnummer