Magazines

12 september 2019

SLO brengt magazines uit om de mensen in het veld te informeren over onderwijsontwikkelingen in het algemeen, de producten die SLO vervaardigt en de ondersteuning die SLO scholen in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs kan bieden.

SLO Context

Het  magazine SLO Context verschijnt in twee versies. Eén voor het primair onderwijs (po) en één voor het voortgezet onderwijs (vo).

Magazines
SLO Context po SLO Context vo
SLOcontextPOvoorkant SLOvoVoorkant

Kies de gewenste uitgave of ga naar het aanmeldformulier om je in te schrijven voor een gratis exemplaar.