Natuur & techniek in 3D


1 februari 2019
Sinds kort online: een kennisbasis natuurwetenschappen en technologie die voor de onderbouw de kerndoelen concretiseert en handvatten voor vakoverstijgend werken biedt. 'Reuzehandig als je zelf een vak in elkaar zet.'

bron: Didactief, mei 2017