Enthousiasme over nieuwe beroepsgerichte examenprogramma's vmbo


1 februari 2019
Per augustus 2017 zijn de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma's ingevoerd op het vmbo. Op 't Ravelijn in Steenbergen zijn ze er heel enthousiast over. Schooldirecteur
Huibert de Jonge: 'De motivatie van leerlingen is nu groter, omdat ze meer te kiezen hebben.'

bron: Van twaalf tot achttien, september 2018