SLO zoekt natuurkundeleraren die werken met het nieuwe examenprogramma

geplaatst: 25 februari 2019

SLO hoort graag wat jouw ervaringen zijn met het nieuwe examenprogramma natuurkunde havo/vwo. We praten er graag met je over op woensdag 27 maart in Utrecht van 16.00 uur- 19.30 uur.

Overladen
SLO onderzocht in 2017 in hoeverre de doelen van de vernieuwingscommissies uit de verf kwamen. Opvallend punt was de overladenheid van de programma's. Daarnaast staat de tijd voor het schoolexamen vaak onder druk. SLO onderzoekt nu waar de knelpunten zitten, onder andere in gesprekken met leraren en door methodes te analyseren. Ook de resultaten van de verkenning die het CvTE uitvoert naar de syllabi leveren wellicht aanknopingspunten.

Vergoeding
SLO zorgt voor een eenvoudig maaltijd en er is een vergoeding van €75 en reiskosten. Wie deelneemt, krijgt ter voorbereiding een lijstje met richtvragen toegestuurd.toon meer

Leerplankundig thema