Een nieuwe leerweg in het vmbo

6 maart 2019
contact: Rob Abbenhuis

Op verzoek van het ministerie van OCW heeft de VO-raad, ook namens Stichting Platforms VMBO, Platform-TL en SLO, advies uitgebracht over een nieuwe leerweg in het vmbo: de gemengde en de theoretische leerweg worden samengevoegd met daarin een praktijkgerichte component.

Het advies doet aanbevelingen over o.a. de inrichting van het curriculum, uitvoeringsvarianten en toetsing en stelt voor om een zelfde praktijkgerichte component in te voeren voor het havo om zo de doorstroom van leerlingen te bevorderen.