De stand van zaken: vier korte publicaties

geplaatst: 6 maart 2019

Vorig schooljaar zijn er bij SLO vier korte publicaties verschenen die de stand van zaken in het curriculum beschrijven van verschillende thema's. Publicaties die geschreven zijn om het proces van curriculumherziening te ondersteunen, maar die ook interessant en bruikbaar zijn voor als je snel een actueel overzicht wilt hebben.

 • Begrijpend lezen. De componenten die een rol spelen bij begrijpend lezen. | Amos van Gelderen 
  In de discussies over een herziening van het taalcurriculum is een belangrijke plaats weggelegd voor de rol van begrijpend leesonderwijs. Maar wat is begrijpend lezen eigenlijk? Dit rapport gaat in op de belangrijkste componenten die een rol spelen in het begrijpend leesonderwijs en hoe die elkaar beïnvloeden.
 • Meertaligheid in het primair en voortgezet onderwijs | Jantien Smit en Niels Nederlof
  Deze notitie gaat in op meertaligheid: wat is het, en hoe speelt het een rol in zowel de
  samenleving als in het onderwijs? Wat is het overheidsbeleid rond meertaligheid: hoe is meertaligheid uitgewerkt in de huidige leerplankaders en welke plek heeft meertaligheid in de Nederlandse wet? Ook de rol van meertaligheid in de Nederlandse onderwijspraktijk en de natuur van de meertalige leerling komen aan bod. Tot slot worden vanuit wetenschappelijke inzichten argumenten aangedragen om meertaligheid in het curriculum op te nemen.
 • Het schrijfonderwijs in primair en voortgezet onderwijs | Mariëtte Hoogeveen
  Korte beschrijving van het schrijfonderwijs in po en vo, met onder andere aandacht voor het wettelijk kader, stand van zaken in de onderwijspraktijk en aanbevelingen voor een curriculum schrijven.
 • Het leesonderwijs in primair en voortgezet onderwijs | Mariëtte Hoogeveen
  Korte beschrijving van het leesonderwijs in po en vo, met onder andere aandacht voor het wettelijk kader, stand van zaken in de onderwijspraktijk en aanbevelingen voor een curriculum begrijpend lezen.