Schoolleiders gezocht: Denk structureel mee aan de nieuwe leerweg

geplaatst: 25 juli 2019
contact: Rob Abbenhuis

SLO nodigt schoolleiders in het vmbo, mbo of havo uit om structureel mee te denken aan de vormgeving van de nieuwe leerweg. Meld je aan voor de klankbordgroep en adviseer het OCW.

In deze nieuw te vormen leerweg voegen we de gemengde theoretische leerweg en de theoretische leerweg samen. In de nieuwe leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgerichte component, die tot doel heeft hen optimaal voor te bereiden op een vervolgopleiding op mbo of havo.

Waar en wanneer

In Hogeschool Domstad in Utrecht is op woensdagmiddag 18 september vanaf 15.00 uur een informatiebijeenkomst over wat de deelname aan de klankbordgroep inhoudt. Aanmelden en meer informatie lees je op de site van Sterk beroepsonderwijs.

Samenwerking

SLO zet zich samen met OCW, Connect Groen, Stichting Platforms VMBO (SPV), MBO Raad, Platform TL en de VO-raad de komende jaren in voor sterk beroepsonderwijs.toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema