Op tien oktober is het zover....

7 oktober 2019
contact: Marcia Joosen

Dan worden de bouwstenen uit Curriculum.nu aangeboden aan minister Slob. Ruim anderhalf jaar zijn 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 ontwikkelscholen bezig geweest met de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Er zijn zes ontwikkelsessies geweest en in zes consultatierondes kon feedback gegeven worden op de conceptvoorstellen. Meer nieuws over de aanbiedingsdag en de bouwstenen vind je na donderdag op de site van Curriculum.nu.