Praktijkzitting Cindy Kuiper: een impressie

28 november 2019
contact: Roeland Harms

Op 8 oktober vond een praktijkzitting plaats met Cindy Kuiper, die in 2018 promoveerde op een onderzoek naar genredidactiek op het hbo. Tijdens deze praktijkzitting presenteerde Kuiper haar onderzoek, gevolgd door een gedachtewisseling met een panel van drie experts: An de Moor (ODISEE, Leuven), Roeland Harms (HAN en SLO), en Joy de Jong (Universiteit Utrecht). Ten slotte was er ruimte voor een discussie met de hele zaal. Hieronder volgt een korte impressie van deze inspirerende middag. Een uitgebreid verslag kun je in het menu rechts downloaden.

In haar presentatie liet Kuiper zien hoe zij te werk is gegaan bij haar onderzoek. Centraal stond daarin de vraag: hoe kan vakspecifieke genredidactiek in het hbo worden vormgegeven en ingezet met het oog op het bevorderen van de schrijfvaardigheid in vakspecifieke genres van eerstejaarsstudenten? Zij voerde hiertoe een design based onderzoek uit bij twee vakken van de Hospitality Business School aan de Saxion Hogeschool Deventer. Na een probleemanalyse werd samen met docenten een interventie ontworpen op basis van genredidactiek. De ontworpen interventie kon direct in de praktijk gebracht worden, en samen met docenten in verschillende cycli worden bijgesteld. Zo werd bijvoorbeeld een instrument ontwikkeld dat studenten hielp bij het stellen van de juiste vragen, en werd ontdekt dat samen een tekst bespreken goed werkt, terwijl samen schrijven lastiger is. Ook leerden docenten welke taalvragen zij aan studenten konden stellen en hoe zij hierbij interactie konden uitlokken. De interventie leidden tot significante verbeteringen van de schrijfproducten, met name in het vinden van de juiste toon en in structuur. Daarmee toont Kuipers onderzoek aan dat genredidactiek in het hbo een kansrijke innovatie is.

In de gedachtewisseling met het panel kreeg Kuiper verschillende vragen over bijvoorbeeld de weerstand die er vaak is onder vakdocenten om 'taalles' te geven (hoe ga je hiermee om?) en de mogelijkheid tot co-teaching (moeten de taal- en vakdocent samen lesgeven?). Ook werd de vraag gesteld wat genredidactiek nu precies is: de professionalisering van docenten in het bieden van taalsteun leidt tot verbetering van de schrijfproducten, maar is dit te danken aan het gebruik van genredidactiek of simpelweg aan het geven van goed onderwijs? Het panel ging eveneens in op de mogelijke beperkingen van genredidactiek (passen studenten de geleerde strategieën ook toe op andere genres?) en op het schrijfproces (zoals plannen en reviseren): was hier aandacht voor tijdens de interventie? In het gesprek met de zaal kwamen drie centrale vragen aan de orde. Kan elke vakdocent taalsteun geven? Kan deze aanpak structureel in de opleiding worden ingebed? En kan er een doorlopende leerlijn schrijfvaardigheid worden ontwikkeld in het hbo?

De levendigheid van de discussies en de grote betrokkenheid van deelnemers uit het hbo, maar ook uit het mbo en het vo, toonde het belang van Kuipers onderzoek aan. Haar onderzoeksresultaten bieden aanknopingspunten voor het geven van taalsteun op hogescholen en geven een impuls aan toekomstig taalbeleid.


toon meer

Vrije trefwoorden