Tweede monitorronde nieuwe examenprogramma bedrijfseconomie

18 november 2019

SLO monitort in opdracht van het ministerie van OCW de invoering van het nieuwe examenprogramma bedrijfseconomie havo en vwo. De tweede monitorronde staat nu open en kent een digitale vragenlijst.

Wil je meedoen? Vul deze vragenlijst dan in met je tablet of smartphone.

Verder kan je als docent in de klas een leerlingenvragenlijst afnemen. Deze leerlingenvragenlijst is bestemd voor leerlingen van 5 havo en/of 5 vwo.

Zowel docenten als leerlingen die de vragenlijst invullen, maken kans op een cadeaubon. De vragenlijst staat tot begin december open. De onderzoeksresultaten (inclusief het rapport) zijn begin 2020 openbaar beschikbaar en worden besproken met onder andere OCW en de sectie bedrijfseconomie van de Vecon.toon meer

Leerplankundig thema