Wetsvoorstel verduidelijking burgerschapsopdracht openbaar

3 december 2019
contact: Irma Munters

Voorstel van Wet tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs​.toon meer

Vakspecifiek thema