Kom werken bij SLO

10 januari 2020

SLO zoekt een vakexpert rekenen-wiskunde voor het primair onderwijs en een vakexpert Nederlands voor het voortgezet onderwijs.

In de functie van leerplanontwikkelaar heb je een inhoudelijke en coördinerende rol bij de ontwikkeling van doelen, kaders en instrumenten. Je verbindt op effectieve wijze SLO aan andere organisaties en experts. Je draagt hiermee bij aan de strategische doelen en positionering van SLO.

Interesse?toon meer