Verkenning syllabi bètavakken

24 maart 2020
contact: Erik Woldhuis

Het is alweer zeven jaar geleden dat de huidige examenprogramma’s voor biologie, natuurkunde en scheikunde voor havo en vwo zijn ingevoerd. Sinds de eerste examens (2015 voor de havo, 2016 voor vwo) zijn de syllabi ieder jaar een klein beetje aangepast (de ‘gele vlekken’), maar nooit grondig herzien.

In 2019 heeft het College van Toetsing en Examen verkend of een grotere aanpassingen van de syllabus wenselijk is en wat er dan zou moeten veranderen. Deze verkenning is vooral uitgevoerd met focusgroepen van ervaren docenten, maar ook vertegenwoordigers van het hoger onderwijs waren betrokken. De uitkomsten van de verkenning, een uitgebreidere beschrijving van het proces en de plannen om in 2020 een traject voor uitgebreider onderhoud van de syllabi te starten zijn te vinden op examenblad.toon meer