Movies that Matter Educatie

8 april 2020
contact: Jeroen Bron

Vanwege het coronavirus zijn de scholen helaas dicht. Gelukkig is het ook mogelijk om je leerlingen thuis aan de slag te laten gaan met een van de films van Movies that Matter Educatie.

Met de online leerpaden werken leerlingen zelfstandig met de film en vragen.

Per vak zijn er verschillende leerpaden beschikbaar. Ga naar de site voor meer informatie en een overzicht van de films en opdrachten voor aardrijkskunde,  geschiedenis, maatschappijleer en burgerschap, CKV en het primair onderwijs.