Meer leerlingen en studenten ervaren discriminatie!

9 april 2020
contact: Jeroen Bron

Ruim een kwart van de Nederlanders (27 procent) ervaart discriminatie. Dat is ongeveer net zoveel als vijf jaar geleden, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP, april 2020) in het rapport ‘Ervaren discriminatie in Nederland II’.

Het grootste verschil met vijf jaar terug is te zien in het onderwijs. Met name leerlingen en studenten met een migratie-achtergrond en leerlingen en studenten die deel uitmaken van de lhb-gemeenschap (lesbisch, homoseksueel, biseksueel) ervaren relatief veel discriminatie in het onderwijs.

In 2013 had 8% een ervaring met discriminatie in het onderwijs, in 2018 is dat gestegen naar 15%. Leerlingen en studenten geven aan dat ze meer negatieve gebeurtenissen meemaken. Het gaat dan om pesten, uitschelden, geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zij interpreteren deze gebeurtenissen vaker als discriminatie. De gevolgen daarvan zijn groot. Ze stoppen met hun opleiding of volgen een opleiding onder hun niveau. Ook is sprake van gevoelens van eenzaamheid en onveiligheid.

Download het rapport ‘Ervaren discriminatie in Nederland II’.