SLO ondersteunt Curriculum.nu

5 juni 2019

Leraren, schoolleiders en scholen buigen zich op negen deelgebieden over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Met de opbrengsten van Curriculum.nu worden kerndoelen en eindtermen geactualiseerd. Informatie over het ontwikkelproces vindt u op de website van Curriculum.nu.

De Coördinatiegroep Curriculum.nu heeft SLO verzocht om het ontwikkelproces op de inhoud te ondersteunen, vanuit onze vakkennis en brede blik op curriculumontwikkeling in Nederland en andere landen.

Ondersteuning van de ontwikkelteams

De negen ontwikkelteams buigen zich over mogelijke bouwstenen voor het curriculum. Om te helpen bij de voorbereiding op deze taak heeft SLO per leergebied een startnotitie opgesteld. Daarnaast kunnen de ontwikkelteams een beroep doen op een groep leerplanontwikkelaars. Deze brede groep omvat inhoudelijk begeleiders en adviseurs met een achtergrond in de diverse onderwijssectoren en de verschillende vakdisciplines binnen de leergebieden.

De negen leergebieden en hun inhoudelijk begeleider/adviseur

​Leergebied

​Inhoudelijk begeleider/adviseur

​Nederlands ​Gerdineke van Silfhout (IB), Joanneke Prenger, Bart van der Leeuw
​Rekenen-wiskunde Victor Schmidt (IB), Suzanne Sjoers, Ria Brandt, Anneke Noteboom
​Engels / moderne vreemde talen ​Daniela Fasoglio (IB), Patricia Rose, Bas Trimbos, Liesbeth Pennewaard
​Digitale geletterdheid ​Hans de Vries (IB), Allard Strijker, Jos Tolboom
​Burgerschap ​Jeroen Bron (IB), Alderik Visser, Annette van der Laan
​Mens en natuur ​Jeroen Sijbers (IB), Erik Woldhuis, Ange Taminiau, Anton Bakker, Martin Klien Tank
​Mens en maatschappij ​Han Noordink (IB), Frederik Oorschot, Anton Bakker, Gäby van der Linde, Marc den Elzen
​Kunst & cultuur ​Viola van Lanschot (IB), Marjo Berendsen, Moniek Warmer, Stefanie van Tuinen, Pascal Marsman
​Bewegen & sport ​Marco van Berkel (IB), Berend Brouwer, Chris Hazelebach

Reflectie op curriculaire dilemma's

Daarnaast draagt SLO bij aan het proces door dilemma's te belichten die over de volle breedte van het curriculum spelen bij de formulering van kerndoelen en eindtermen. Een werkgroep denkt mee over de samenhang tussen de opbrengsten van de negen leergebieden (contactpersoon: Hans de Vries) en een inhoudelijke verkenning vindt plaats op het gebied van toetsing en examinering (contactpersoon: Gerdineke van Silfhout).

De Coördinatiegroep Curriculum.nu wordt ondersteund door Bureau Curriculum.nu in Den Haag. Vanuit SLO zijn Annette Thijs en Ria van de Vorle enkele dagen per week werkzaam voor het projectbureau.

SLO verwelkomt de sleutelrol die leraren, schoolleiders en scholen krijgen bij deze herijking van het landelijke curriculum. Hiermee wordt de verbinding tussen de landelijke kaders en de schooleigen invulling van het curriculum versterkt.

toon meer