Vakexpert Engels / MVT primair onderwijs (32 - 40 uur)

18 oktober 2019

Voor de afdeling primair onderwijs zoeken wij een vakexpert Engels / moderne vreemde talen.

In de functie van leerplanontwikkelaar heb je een inhoudelijke en coördinerende rol bij de ontwikkeling van doelen, kaders en instrumenten voor het vakgebied Engels / moderne vreemde talen. Je verbindt op effectieve wijze SLO aan andere organisaties en experts. Je draagt hiermee bij aan de strategische doelen en positionering van SLO.

Wat ga je doen?

 • Samen met het onderwijsveld en andere experts ontwikkel je doelen, kaders, voorbeeldmaterialen en instrumenten voor het vakgebied, op landelijk, school- of klasniveau. Daarbij maak je gebruik van onderzoeksresultaten en beleidsrapporten.
 • Je zorgt ervoor dat betrokkenen binnen en buiten SLO gedurende het ontwikkelproces van elkaar kunnen leren, in nauwe samenwerking met relevante onderwijspartners.
 • Je volgt proactief de algemene ontwikkelingen op het gebied van Engels en moderne vreemde talen en waardeert en duidt de potentie van deze ontwikkelingen voor het onderwijs en het curriculum.
 • Je agendeert het vakgebied door publicaties in vak- en beleidsbladen, lezingen en workshops.
 • Vanuit inhoudelijke expertise adviseer je onze opdrachtgever OCW en de strategische en ketenpartners van SLO op het vakgebied.
 • Leraren, schoolleiders en bestuurders met praktijkvragen adviseer je over het vakgebied en deze casuïstiek verbind je met landelijke ontwikkelingen.
 • Je ontwikkelt en onderhoudt een relevant netwerk, representeert SLO en draagt zo bij aan de positionering van SLO als nationaal expertisecentrum.

Wat verwachten we van je?

Je hebt:

 • een WO werk- en denkniveau, en je beschikt over een afgeronde WO-opleiding en relevante aanvullende opleidingen;
 • brede kennis en expertise op het gebied van Engels en moderne vreemde talen en de doelgroepen die binnen het primair en voortgezet onderwijs worden bediend;
 • zicht op de ontwikkelingen rondom het vakgebied Engels en moderne vreemde talen;
 • ruime ervaring met de onderwijspraktijk van het primair onderwijs en de aansluiting op de onderbouw voortgezet onderwijs, en je spreekt de taal van de school;
 • een relevant netwerk van experts op het vakgebied Engels en moderne vreemde talen;
 • een helicopterview op onderwijs, die onder meer blijkt uit jouw visie op onderwijsbehoeften binnen het vakgebied.

Je bent:

 • sociaal ondernemend en je zoekt actief de samenwerking op, binnen en buiten de organisatie;
 • uitstekend mondeling en schriftelijk vaardig en je denkt en werkt systematisch en conceptueel;
 • ervaren in ontwikkel- en/of onderzoeksactiviteiten;
 • flexibel genoeg om te participeren in complexe projecten;
 • in staat om te opereren in een complex krachtenveld.

Verder van belang:

 • De werkzaamheden worden verricht vanuit onze locaties in Utrecht en Enschede. De organisatie heeft besloten om in de zomer 2020 te verhuizen naar Amersfoort.
 • De gesprekken vinden plaats op 4 december a.s. in Enschede.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Ons aanbod:

 • SLO heeft een eigen cao. Door modern HR-beleid faciliteren we medewerkers optimaal voor hun taak.
 • Je krijgt aanvankelijk een arbeidsovereenkomst voor één jaar, waarna verlenging of een vaste aanstelling tot de mogelijkheden behoort.
 • SLO kent een 40-urige werkweek.
 • Je functie is gewaardeerd conform cao SLO tussen de € 2.771,- en €5.093,- bruto per maand (fulltime), exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring.

interesse of meer informatie?

 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Monique van der Hoeven, manager primair onderwijs, telefoon (053) 4840 309.
 • Voor informatie over de procedure kun je terecht bij Hanneke Brouwer, teamcoördinator HR, telefoon (053) 4840 432.
 • Stuur je motivatie met CV uiterlijk 17 november naar HR@slo.nl, t.a.v. Hanneke Brouwer.
 • De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.
 • We gaan zorgvuldig om met je gegevens, bekijk voor meer informatie onze privacyverklaring.

SLO heeft als landelijk kenniscentrum leerplanontwikkeling een unieke focus: de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. We ontwikkelen samen met het onderwijsveld de doelen, kaders en instrumenten waarmee scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen. We brengen praktijk, beleid, maatschappelijke ontwikkelingen en onderzoek samen. Onze expertise stellen we beschikbaar aan onderwijs en overheid, bijvoorbeeld in de vorm van leerplannen, tools, voorbeeldlesmaterialen, conferenties en rapporten. SLO ontwikkelt zich tot een organisatie die open en proactief samenwerkt aan het curriculum met leraren, scholen en betrokken partijen.

toon meer