Vakexpert Nederlands vo (32 uur)

22 januari 2020

SLO is op zoek naar vakexpert Nederlands

Wat ga je doen?

 • Samen met het onderwijsveld en andere experts ontwikkel je doelen, kaders, voorbeeldmaterialen en instrumenten voor het vakgebied, op landelijk, school- of klasniveau. Daarbij maak je gebruik van onderzoeksresultaten en beleidsrapporten.
 • Je zorgt ervoor dat betrokkenen binnen en buiten SLO gedurende het ontwikkelproces van elkaar kunnen leren, in nauwe samenwerking met relevante onderwijspartners.
 • Je volgt proactief de algemene ontwikkelingen op het gebied van Nederlands en waardeert en duidt de potentie van deze ontwikkelingen voor het onderwijs en het curriculum
 • Je agendeert het vakgebied door publicaties in vak- en beleidsbladen, lezingen en workshops.
 • Vanuit inhoudelijke expertise adviseer je onze opdrachtgever OCW en de strategische en ketenpartners van SLO op het vakgebied.
 • Leraren, schoolleiders en bestuurders met praktijkvragen adviseer je over het vakgebied en deze casuïstiek verbind je met landelijke ontwikkelingen.
 • Je ontwikkelt en onderhoudt een relevant netwerk, representeert SLO en draagt zo bij aan de positionering van SLO als nationaal expertisecentrum.

Wat verwachten we van je?

Je hebt:

 • een WO werk- en denkniveau, en je beschikt over een afgeronde WO-opleiding en relevante, aanvullende opleidingen (zoals een promotie of eerstegraads bevoegdheid);
 • brede inhoudelijke en taaldidactische kennis en expertise op het gebied van Nederlands;
 • ervaring met de verschillende doelgroepen die binnen het voortgezet onderwijs worden bediend, bij voorkeur met het vmbo;
 • zicht op de ontwikkelingen in het vakgebied Nederlands, met name op het gebied van geletterdheid;
 • zicht op de taalontwikkeling van leerlingen in het primair onderwijs met het oog op de doorgaande lijn naar het voortgezet onderwijs;
 • ervaring met de onderwijspraktijk van het voortgezet onderwijs, en je spreekt de taal van de school;
 • een relevant netwerk van leraren, scholen en experts op het vakgebied Nederlands;
 • een helicopterview op onderwijs, die onder meer blijkt uit jouw visie op onderwijsbehoeften binnen het vakgebied;
 • expertise en/of ervaring op het gebied van curriculumontwikkeling.

Je bent:

 • sociaal ondernemend en je zoekt actief de samenwerking op, binnen en buiten de organisatie;
 • uitstekend mondeling en schriftelijk vaardig en je denkt en werkt systematisch en conceptueel;
 • ervaren in ontwikkel- en/of onderzoeksactiviteiten;
 • flexibel genoeg om te participeren in complexe projecten;
 • in staat om te opereren in een complex krachtenveld.

Verder van belang:

 • De werkzaamheden worden verricht vanuit onze locaties in Utrecht en Enschede. De organisatie verhuist in de zomer 2020 naar Amersfoort.
 • De gesprekken vinden plaats op donderdag 5 maart in Utrecht.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Ons aanbod:

 • SLO heeft een eigen cao. Door modern HR-beleid faciliteren we medewerkers optimaal voor hun taak.
 • Je krijgt aanvankelijk een arbeidsovereenkomst voor een jaar, waarna verlenging of een vaste aanstelling tot de mogelijkheden behoort.
 • SLO kent een 40-urige werkweek.
 • Je functie is gewaardeerd conform cao SLO tussen de € 3.772,- en € 5.196,- bruto per maand (fulltime), exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring.

interesse of meer informatie?

 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Willem Rosier, manager voortgezet onderwijs, via: (053) 4840 628.
 • Voor informatie over de procedure kun je terecht bij Jannita Arends, HR-adviseur, via 06 54 78 33 51.
 • Stuur je motivatie met CV uiterlijk 5 februari naar HR@slo.nl, t.a.v. Jannita Arends.
 • De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.
 • We gaan zorgvuldig om met je gegevens, bekijk voor meer informatie onze privacyverklaring.

SLO heeft als landelijk kenniscentrum leerplanontwikkeling een unieke focus: de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. We ontwikkelen samen met het onderwijsveld de doelen, kaders en instrumenten waarmee scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen. We brengen praktijk, beleid, maatschappelijke ontwikkelingen en onderzoek samen. Onze expertise stellen we beschikbaar aan onderwijs en overheid, bijvoorbeeld in de vorm van leerplannen, tools, voorbeeldlesmaterialen, conferenties en rapporten. SLO ontwikkelt zich tot een organisatie die open en proactief samenwerkt aan het curriculum met leraren, scholen en betrokken partijen.