Vakexpert wiskunde en informatica vo (32 uur)


SLO is voor de sector voortgezet onderwijs op zoek naar een leerplanontwikkelaar met als specifieke achtergrond wiskunde en informatica. In de functie van leerplanontwikkelaar heb je een inhoudelijke en coördinerende rol bij de ontwikkeling van doelen, kaders en instrumenten. Je verbindt op effectieve wijze SLO aan andere organisaties en experts. Je draagt hiermee bij aan de strategische doelen en positionering van SLO.

Wat ga je doen?

 • Samen met het onderwijsveld en andere experts doelen, kaders, voorbeeldmaterialen en instrumenten ontwikkelen, op landelijk niveau en school- of klasniveau. Daarbij maak je gebruik van onderzoeksresultaten en beleidsrapporten;
 • Je werkt samen met een collega aan het project invoering Informatica, waarvan jij in 2020 de beoogd projectleider wordt;
 • Ervoor zorgen dat betrokkenen binnen en buiten SLO gedurende het ontwikkelproces van elkaar kunnen leren, in nauwe samenwerking met relevante partners in het onderwijsveld;
 • Proactief de algemene ontwikkelingen volgen op het gebied van wiskunde en informatica binnen de tweede fase van het voortgezet onderwijs en waardeert en duidt de potentie van deze ontwikkelingen voor het onderwijs en het curriculum;
 • Actieve bijdrage leveren aan ontwikkelteam Digitale vaardigheden;
 • Het vakgebied agenderen door publicaties in vak- en beleidsbladen, lezingen en workshops;
 • Vanuit inhoudelijke expertise, OCW en strategische- en ketenpartners op het vakgebied adviseren;
 • Leraren, bestuurders en schoolleiders met concrete praktijkvragen adviseren over wiskunde en informatica en je verbindt deze casuïstiek met landelijke ontwikkelingen;
 • Je ontwikkelt en onderhoudt een relevant netwerk, representeert SLO daar als nationaal expertisecentrum en draagt daarmee bij aan de positionering van SLO.

Wat verwachten we van je?

 • Een wo werk- en denkniveau en je beschikt over een afgeronde wo-opleiding in wiskunde, eventueel gepromoveerd;
 • Positiviteit tegenover samenhang tussen de vakken van rekenen en wiskunde;
 • Je spreekt de taal van de school en hebt ruime ervaring met de onderwijspraktijk van het havo/vwo-onderwijs;
 • De beschikking over een relevant netwerk van experts in het vakgebied en voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld bij lerarenopleidingen en universiteiten;
 • Sociaal ondernemend en je zoekt actief in- en extern de samenwerking op;
 • Uitstekende mondelinge- en schriftelijke vaardigheden en je bent in staat om systematisch en conceptueel te denken en te werken;
 • Ervaring met ontwikkel- en/of onderzoeksactiviteiten;
 • Flexibiliteit om te participeren in complexe projecten;
 • Je weet goed te opereren in het politiek-bestuurlijke krachtenveld.

Verder van belang:

 • De werkzaamheden worden verricht vanuit onze locaties in Utrecht en Enschede. De organisatie heeft het voornemen om in de zomer van 2020 te verhuizen naar Amersfoort.
 • De gesprekken vinden plaats op 19 september a.s. in Utrecht.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Detachering of een kleinere aanstellingsomvang zijn bespreekbaar.

Ons aanbod:

 • SLO heeft een eigen cao. Door modern HR-beleid faciliteren we medewerkers optimaal voor hun taak.
 • Je krijgt aanvankelijk een arbeidsovereenkomst voor een jaar, waarna verlenging of een vaste aanstelling tot de mogelijkheden behoort.
 • SLO kent een 40-urige werkweek.
 • Je functie is gewaardeerd conform cao SLO tussen de € 3.716,- en € 5.093,- bruto per maand (fulltime), exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring.

interesse of meer informatie?

 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Willem Rosier, (manager vo), telefoon (053) 4840628.
 • Voor informatie over de procedure kun je terecht bij Hanneke Brouwer, (HRM), telefoon (053) 4840432
 • Stuur je motivatie met CV uiterlijk 1 september 2019 naar HR@slo.nl, t.a.v. Hanneke Brouwer.
 • De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.
 • We gaan zorgvuldig om met je gegevens, bekijk voor meer informatie onze privacyverklaring.

SLO heeft als landelijk kenniscentrum leerplanontwikkeling een unieke focus: de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. We ontwikkelen samen met het onderwijsveld de doelen, kaders en instrumenten waarmee scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen. We brengen praktijk, beleid, maatschappelijke ontwikkelingen en onderzoek samen. Onze expertise stellen we beschikbaar aan onderwijs en overheid, bijvoorbeeld in de vorm van leerplannen, tools, voorbeeldlesmaterialen, conferenties en rapporten. SLO ontwikkelt zich tot een organisatie die open en proactief samenwerkt aan het curriculum met leraren, scholen en betrokken partijen.