Welke begrippen vinden leraren relevant in hun onderwijs taalbeschouwing?

12 februari 2020

SLO hoort graag van jou of de huidige begrippen relevant zijn en of jij en je collega's in primair of voortgezet onderwijs deze ook daadwerkelijk gebruiken. Op dit moment werkt SLO namelijk aan een leerlijn begrippen voor taalbeschouwing.

In een speciale enquête leggen we een reeks taalbeschouwelijke begrippen voor verdeeld over categorieën als: ‘woorden’,  'teksten', 'taal en communicatie' en 'schriftconventies'. Met deze begrippen kun je met je leerlingen praten over en reflecteren op taal en taalgebruik.

Verschillende leerjaren

Afhankelijk van het leerjaar waarin je werkt, bevragen we een specifieke set begrippen. Bij elk begrip stellen we twee vragen:

  • Moet dit begrip aan bod komen in de groep/klas waaraan je les geeft?
  • Gebruik je dit begrip in jouw taallessen/lessen Nederlands?

Hoe meer, hoe breder

De enquête duurt ongeveer 15 minuten. Hoe meer leraren meedoen, hoe breder gedragen deze nieuwe leerlijn taalbeschouwing kan  worden!