Een passend onderwijsaanbod voor iedere leerling

3 mei 2019

Alle leerlingen hebben recht op inspirerend en doordacht onderwijs dat hen helpt hun potentieel te ontwikkelen en dat hen toerust om als volwassen burgers actief bij te dragen aan onze democratische samenleving. Maar niet elke leerling heeft dezelfde talenten en capaciteiten, of leert op dezelfde wijze en in hetzelfde tempo.

Als leraar zorgen voor een passend onderwijsaanbod voor (en met) alle leerlingen in verschillende stadia van hun onderwijsloopbaan is geen makkelijke taak. Gelukkig zijn er voor diverse niveaus en vakdisciplines werkvormen en instrumenten voorhanden. De pagina's in het linkermenu geven inzicht in materialen die SLO per onderwijssector beschikbaar heeft.

contactpersoon

Annette van der Laan