Havo/vwo


Overzicht materialen
Havo/vwo
Daag betere leerlingen uit door materialen in te zetten voor vakspecifieke verrijking Link
Leerplan in beeld geeft een overzicht van de onderwijsdoelen per vak en leergebied op de verschillende niveaus. Link
Informatie en kennisdeling over talentontwikkeling en begaafdheid, voor alle soorten leerbehoeften. Link
Leerlijnen en aanpakken om meer leerlinggericht om te gaan met de overstap po-vo. Link
Materialen en instrumenten om leerlingen te betrekken bij hun onderwijs. Link
Bij formatieve evaluatie begeleid je leerlingen in hun leerproces door feedback te integreren in iedere fase van het doceer-leerproces. Link

Specifiek voor havo/vwo onderbouw

Leerlijnen en andere materialen voor 21e-eeuwse vaardigheden. Link
Geef leerlingen meer uitdaging door een beroep te doen op hun hogere denkvaardigheden, met opdrachten voor verschillende vakken. Link

Specifiek voor vwo

Het meedoen aan Olympiades stimuleert individueel talent bij de leerling en talentbewustzijn op schoolniveau. Link


toon meer