Primair onderwijs


Overzicht materialen
Primair onderwijs
'Als kleuters leren tellen/meten' helpt te differentiëren bij rekenen met jonge kinderen. Link
'Rekenspelletjes voor kleuters' helpt te differentiëren bij rekenen met jonge kinderen. Link
'Praatjes peilen' helpt te differentiëren bij taal met jonge kinderen. Link
Kies een passend rekenspel om de rekenontwikkeling van leerlingen te stimuleren. Link
Inhoudskaarten voor het jonge kind (fase 1) tonen de richting waarin kinderen onderwerpen verkennen en ermee leren omgaan. Hiermee kom je tot een beredeneerd onderwijsaanbod. Link
De Handreiking executieve functies geeft uitleg, inzicht en tips om de ontwikkeling ervan te stimuleren en spellen om vaardigheden te oefenen. Link
Posters voor wetenschap en technologie (onderzoeken en ontwerpen), koppelen onderwijsdoelen aan de kenmerken van het kind in verschillende fases. Link
Leerplan in beeld geeft een overzicht van de onderwijsdoelen per vak en leergebied op de verschillende niveaus. Link
Een overzicht van opties voor taalonderwijs op maat aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Link
Portaalpagina voor Passende Perspectieven taal en rekenen, om vorm te geven aan onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Link
Leerlijnen en andere materialen voor 21e-eeuwse vaardigheden. Link
Informatie en kennisdeling over talentontwikkeling en begaafdheid, voor alle soorten leerbehoeften. Link
Leerlijnen en aanpakken om meer leerlinggericht om te gaan met de overstap po-vo. Link
Ontwikkel een schoolbeleid voor burgerschap, met aandacht voor de schoolpopulatie. Link
Materialen en instrumenten om leerlingen te betrekken bij hun onderwijs. Link
Bij formatieve evaluatie begeleid je leerlingen in hun leerproces door feedback te integreren in iedere fase van het doceer-leerproces. Link


toon meer

Sector

Leerplankundig thema