Vmbo


Overzicht materialen
Vmbo
Leerplan in beeld geeft een overzicht van de onderwijsdoelen per vak en leergebied op de verschillende niveaus. Link
Een overzicht van opties voor taalonderwijs op maat aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Link
Portaalpagina voor Passende Perspectieven taal en rekenen, om vorm te geven aan onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Link
Informatie en kennisdeling over talentontwikkeling en begaafdheid, voor alle soorten leerbehoeften. Link
Leerlijnen en aanpakken om meer leerlinggericht om te gaan met de overstap po-vo Link
Ontwikkel een schoolbeleid voor burgerschap, met aandacht voor de schoolpopulatie. Link
Materialen en instrumenten om leerlingen te betrekken bij hun onderwijs. Link
Bij formatieve evaluatie begeleid je leerlingen in hun leerproces door feedback te integreren in iedere fase van het doceer-leerproces. Link
Stem het taalaanbod af op het niveau van de leerling met behulp van het Europees referentiekader. Link
Hoe bepaal je de leerdoelen en succescriteria voor wiskunde, die formatief evalueren in de les mogelijk maken. Link
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding helpt leerlingen om te leren kiezen voor opleiding en arbeid en het keuzeproces doorgronden. Link

Specifiek voor vmbo onderbouw

Leerlijnen en andere materialen voor 21e-eeuwse vaardigheden. Link
Geef leerlingen meer uitdaging door een beroep te doen op hun hogere denkvaardigheden, met opdrachten voor verschillende vakken. Link

Specifiek voor vmbo bovenbouw

Bereid leerlingen goed voor op de doorstroom van vmbo-tl naar mbo of havo. Link
De beroepsgerichte examenprogramma's in het vmbo bieden leerlingen meer Link


toon meer

Leerplankundig thema