van peiling naar praktijk


Eind april kun je op deze website de didactische handreikingen vinden die zijn gemaakt bij de taken van Mondelinge Taalvaardigheid uit het peilingsonderzoek.

Deze handreikingen bestaan uit een didactische bewerking van de spreektaak (het houden van een vlog over je favoriete plek) en van de gesprekstaak (het voeren van een besluitvormend overleg over het inzamelen van geld voor een goed doel). De taken zijn aangepast aan de context van de lespraktijk en voorzien van een lesbeschrijving en leerlingmateriaal. Deze lessen dienen als voorbeeld van hoe onderwijs in spreken en gesprekken voeren in groep 8 inhoud en vorm kan krijgen.

contactpersoon

Inge Jansen