Rekenen in de profielvakken


Lessuggesties Passende perspectieven vmbo-bb/kb
29 april 2020

Iedere leerling passend onderwijs. Dat is het doel van het meerjarige project Passende perspectieven. Binnen het project zijn leerroutes rekenen ontwikkeld die docenten kunnen gebruiken om een voor hun leerlingen passend onderwijsaanbod vorm te geven. Ook voor het vmbo zijn er routes beschikbaar. Ze sluiten aan bij leerroute 2 voor primair en speciaal (basis)onderwijs. In de praktijk blijkt dat de docenten behoefte hebben aan meer aanknopingspunten om de doelen uit Passende perspectieven te vertalen naar de lespraktijk. Daarom hebben we een achttal lessuggesties uitgewerkt waarin we laten zien hoe rekenvaardigheden in samenhang met profielvakken aangeboden kunnen worden. Ze zijn specifiek bedoeld voor de leerjaren 3 en 4 van het vmbo bb/kb.


auteur extern: Vliegenthart, Madeleine
jaar van uitgave: 2020

Sjoers, S., Laan, A. van der, & Vliegenthart, M. (2020). Rekenen in de profielvakken : Lessuggesties Passende perspectieven vmbo-bb/kb. Enschede: SLO.