Taal in de profielvakken


Lessuggesties Passende perspectieven vmbo bb/kb
26 mei 2020

Iedere leerling passend onderwijs. Dat is het doel van het meerjarige project Passende perspectieven. Binnen het project zijn leerroutes taal ontwikkeld die docenten kunnen gebruiken om een voor hun leerlingen passend onderwijsaanbod vorm te geven. Ook voor het vmbo zijn er routes beschikbaar. Ze sluiten aan bij leerroute 2 voor primair en speciaal (basis)onderwijs. In de praktijk blijkt dat de docenten behoefte hebben aan meer aanknopingspunten om de doelen uit Passende perspectieven te vertalen naar de lespraktijk. Daarom hebben we een aantal lessuggesties uitgewerkt waarin we laten zien hoe taalvaardigheden in samenhang met profielvakken aangeboden kunnen worden. Ze zijn specifiek bedoeld voor de leerjaren 3 en 4 van het vmbo bb/kb.


auteur extern: Ekens, Tiddo
jaar van uitgave: 2020

Jansma, N., Laan, A. van der, & Ekens, T. (2020). Taal in de profielvakken: Lessuggesties Passende perspectieven vmbo bb/kb. Enschede: SLO.