Nederlands: vakspecifieke trendanalyse 2015


geplaatst: 1 maart 2016
De trendanalyse Nederlands beschrijft en documenteert voor een aantal onderwijssectoren de stand van zaken op het gebied van het taalonderwijs Nederlands, beschreven aan de hand van een BUG-analyse (beoogd, uitgevoerd en gerealiseerd curriculum). De publicatie sluit af met een aantal curriculaire uitdagingen voor de komende jaren: meertaligheid en culturele diversiteit, een evenwichtig en samenhangend curriculum, productieve vaardigheden, kennis over taal, literatuur, toetsing en taal in andere vakken.

auteur SLO: Bart van der Leeuw, Mariëtte Hoogeveen, Nynke Jansma, Mieneke Langberg, Theun Meestringa, Joanneke Prenger
auteur extern: Ravesloot, C.
jaar van uitgave: 2016

Leeuw, B. van der, Hoogeveen, M., Jansma, N., Langber, M., Meestringa, T., Prenger, J., & Ravesloot, C. (2016). Nederlands: Vakspecifieke trendanalyse 2015. Enschede: SLO.


toon meer