Mens & maatschappij: vakspecifieke trendanalyse 2017


geplaatst: 6 maart 2018
Dit rapport beschrijft en analyseert de huidige (2016) stand van zaken en belangrijkste ontwikkelingen en trends van het curriculum van de mens en maatschappijvakken in po en vo. Daarnaast wordt ook een aantal curriculaire uitdagingen voor de toekomst voor het domein als geheel en voor de afzonderlijke vakken gegeven.

jaar van uitgave: 2018

SLO (2017). Mens & maatschappij: Vakspecifieke trendanalyse 2017. Enschede: SLO.