Roeland Harms


Roeland Harms is leerplanontwikkelaar en vakspecialist Nederlands. Hij houdt zich samen met leraren bezig met vraagstukken rondom literatuurdidactiek en taalbeschouwing. Hij is betrokken bij de ontwikkeling van een doorgaande leerlijn literatuur en een doorlopende leerlijn taalbeschouwing po-vo. Ook werkt hij mee aan initiatieven om de aansluiting havo-hbo te verbeteren.

Eerder was Roeland werkzaam als docent-onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam, en publiceerde hij verschillende boeken en artikelen op het gebied van historische letterkunde. Hij was tevens werkzaam als docent Nederlands en coördinator taalbeleid bij de Hogeschool Arnhem/Nijmegen. Daar werkt hij momenteel ook als lerarenopleider bij de Master Leraar Nederlands.

Roeland-Harms-6777

Leerplanontwikkelaar Nederlands

contactinformatie