Bedrijfseconomie havo/vwo

12 december 2019

thema's

Thema_Vernieuwing van de landelijke onderwijsdoelen

vakvernieuwing bedrijfseconomie

Na ongeveer zestien jaar was het vak Management & Organisatie aan vernieuwing toe. Ontwikkelingen in het hart van het vak (de praktijk van het ondernemen en het functioneren van organisaties), de belevingswereld van de…

Thema_Geschiedenis PO_SO

vakspecifieke trendanalyse

SLO voert periodiek een trendanalyse uit per vakgebied resulterend in een publicatie met daarin de stand van zaken en de ontwikkelingen per vakgebied.

agenda

nieuws