Bedrijfseconomie havo/vwo


thema's

Thema_Vernieuwing van de landelijke onderwijsdoelen

vakvernieuwing bedrijfseconomie

Na ongeveer zestien jaar was het vak Management & Organisatie aan vernieuwing toe. Ontwikkelingen in het hart van het vak (de praktijk van het ondernemen en het functioneren van organisaties), de belevingswereld van de…

Thema_Geschiedenis PO_SO

vakspecifieke trendanalyse

SLO voert periodiek een trendanalyse uit per vakgebied resulterend in een publicatie met daarin de stand van zaken en de ontwikkelingen per vakgebied.

agenda

nieuws

recente SLO publicaties