Bewegen, sport en maatschappij havo/vwo


thema's

Thema_Actieve leefstijl

actieve leefstijl

Als leerlingen plezier hebben in bewegingsactiviteiten is de kans groot dat zij een actieve leefstijl houden. Het bewegingsonderwijs richt zich op het gemotiveerd en met plezier beter leren te bewegen en te sporten.

Thema_Beweeg- en sporttalent

beweeg- en sporttalent

Steeds meer scholen in het vo ontwikkelen programma's om de sportieve leerling meer tot zijn recht te laten komen. In de onderbouw volgen leerlingen in sportklassen extra beweeg- en sportlessen onder schooltijd.

duidingen

nieuws