geschiedenis havo/vwo


thema's

Thema_Vernieuwing van de landelijke onderwijsdoelen

vakvernieuwing geschiedenis

Op deze pagina staat een overzicht van belangrijke documenten en websites die betrekking hebben op de vakvernieuwing havo/vwo en vmbo.

Thema_Geschiedenis PO_SO

vakspecifieke trendanalyse

SLO voert periodiek een trendanalyse uit per vakgebied resulterend in een publicatie met daarin de stand van zaken en de ontwikkelingen per vakgebied.

duidingen

agenda

nieuws

recente SLO publicaties