Natuur en techniek po

11 december 2019

thema's

Thema_Samenhang en afstemming natuur en techniekvakken

duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling is een thema dat in verschillende niveaus van de samenleving tot uiting komt. Ook het onderwijs draagt bij aan het krijgen van inzicht in mogelijkheden en grenzen van deze ontwikkeling.

Thema_Concept- en contextbenadering

concept-contextbenadering

Informatie over de toenemende rol van contexten in het natuur en techniekonderwijs.

Thema_Samenhang en afstemming natuur en techniekvakken

samenhang en afstemming N&T-vakken

Meer samenhang in het onderwijsaanbod kan de onderwijskwaliteit vergroten. Want samenhang maakt leerstof voor leerlingen betekenisvoller en begrijpelijker.

Thema_Trends in toetsing

formatieve toetsing

Formatieve toetsing is een verzamelterm gehanteerd voor alle toetsingsinstrumenten, activiteiten en procedures die gebruikt kunnen worden om het leerproces van leerlingen te ondersteunen. Op dit terrein gebeurt momenteel veel in Nederland.​

agenda

nieuws

relevante SLO publicaties