Doelen van het taalonderwijs in het po

21 januari 2020

Het minimale onderwijsaanbod (de leerstof) voor taal in het basisonderwijs is beschreven in de kerndoelen. De kerndoelen beschrijven het verplichte aanbod van leerstof. Op de TULE website heeft SLO de kerndoelen verder uitgewerkt.

Wat leerlingen aan het eind van de basisschool moeten beheersen, staat beschreven in het Referentiekader Taal. Dat beschrijft welk niveau van taalvaardigheid de leerlingen op een bepaald moment in hun schoolloopbaan moeten hebben. Voor het eind van het basisonderwijs geldt het niveau 1F als eindniveau. Ongeveer 75 procent van de leerlingen kan dit niveau aan het eind van de basisschool bereiken. Voor NT2-leerlingen zijn geen specificaties opgenomen in het referentiekader.

Langs welke weg de eindniveaus 1F en 1S/2F (streefniveau voor snellere leerlingen) te bereiken zijn voor de verschillende domeinen over de groepen 1 tot en met 8, is beschreven in de reeks Leerstoflijnen Beschreven: vier publicaties die steeds één van de vier taaldomeinen uit het referentiekader behandelen.