Rekenen po

11 december 2019

thema's

Thema_Rekenachterstand

rekenachterstand bij leerlingen

Rekenachterstand komt voor bij een substantieel deel van de leerlingen. Rekenachterstand kan ontstaan doordat leerlingen bepaalde leerstof niet is aangeboden of doordat een leerling bepaalde leerstof niet op het juiste niveau beheerst.

Thema_Rekenachterstand

rekenen voor jonge kinderen

Hier vind je documenten over de ontwikkeling van reken/wiskundebegrip bij jonge kinderen.

duidingen