Praktijkonderwijs


SLO is nauw betrokken op de inhoudelijke vormgeving van het praktijkonderwijs. Het doel van dit onderwijs is dat de leerlingen elementaire vaardigheden verwerven die ze later zowel in hun persoonlijke leven als in de werksituatie toe kunnen passen. Het praktijkonderwijs legt de nadruk dan ook op aspecten van sociale redzaamheid, emotionele ontwikkeling en begeleiding naar arbeid.

Het praktijkonderwijs is bedoeld voor die leerlingen die niet in staat zijn een vmbo-opleiding met een diploma af te sluiten. Het praktijkonderwijs is eindonderwijs.

burgerschap in de school

Vakportaal Burgerschap gaat over burgerschapsonderwijs in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Je vind hier informatie en instrumenten over de burgerschapsopdracht, het ontwikkelen van een schoolvisie, het bepalen van leerdoelen, het selecteren van aanpakken en het krijgen van inzicht in de ontwikkeling van jouw leerlingen. Ook biedt de site voorbeelden van scholen, informatie over de maatschappelijke stage, filmpjes, een agenda en nieuws.

passende perspectieven

Passende perspectieven ondersteunt scholen in primair en voortgezet onderwijs bij het vormgeven van onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften voor taal en rekenen. De juiste inhoudelijke keuzes en hulpmiddelen dragen ertoe bij dat leerlingen hun capaciteiten beter kunnen benutten. Door het gebruik van leerroutes met relevante doelen ligt de focus op wat leerlingen wél kunnen en is meer maatwerk mogelijk.