Rekenen & wiskunde praktijkonderwijs

11 april 2019

thema's

Thema_Rekenachterstand

rekenachterstand bij leerlingen

Rekenachterstand komt voor bij een substantieel deel van de leerlingen. Rekenachterstand kan ontstaan doordat leerlingen bepaalde leerstof niet is aangeboden of doordat een leerling bepaalde leerstof niet op het juiste niveau beheerst.

TI_shutterstock_756283057

rekenen en wiskunde in andere vakken

Rekenen en wiskunde komen aan bod in een breed scala aan (school)vakken. SLO heeft een model en een digitaal instrument om rekenleerinhouden in verschillende vakken te inventariseren en analyseren.

duidingen