so


Speciaal onderwijs zou gewoon moeten zijn, maar is vaak bijzonder. Vanuit diverse kanten is er grote behoefte aan ondersteuning bij het vormgeven van inhoudelijke ontwikkelingen. 
SLO richt zich daarbij zowel op het onderwijs aan kinderen met een beperking in het speciaal onderwijs, als ook op het onderwijs aan leerlingen met een beperking in het regulier onderwijs. Leerplanontwikkeling staat daarin centraal. SLO brengt daarnaast  toekomstige ontwikkelrichtingen in kaart en bestudeert die op leerplankundige implicaties.

kwaliteitsverbetering

SLO is nauw betrokken bij de inhoudelijke vormgeving van het onderwijs aan speciale leerlingen en werkt onder meer aan kerndoelen, leerlijnen en voorbeeldlesmateriaal. Wij richten ons samen met scholen en docenten op verdere kwaliteitsverbetering. Ons uitgangspunt daarbij is altijd het goede uit de praktijk.

Naast clusterspecifieke ontwikkelingen verwijzen we ook graag naar de vele ontwikkelingen op het gebied van leerplanontwikkeling voor het regulier primair en voortgezet onderwijs. Verschillende opbrengsten zijn ook voor het (v)so bruikbaar.

doelgroepen

Voor de leerlingen in het speciaal onderwijs (4-12 jaar) is een overzicht opgesteld van relevante producten, opbrengsten en ontwikkelingen. Het gaat hier om informatie voor zowel de nl/ml leerlingen, de zml/mg leerlingen als de emg leerlingen.