Doelen van het taalonderwijs binnen so

19 september 2019

Voor leerlingen in het so (4-12 jaar) zijn er twee sets kerndoelen beschikbaar:

  1. kerndoelen Nederlandse taal voor (normaal tot moeilijk lerende) leerlingen in het speciaal onderwijs; (pdf, 760 kB) De kerndoelen voor normaal tot moeilijk lerende leerlingen zijn voor Nederlandse taal identiek aan de kerndoelen voor het primair onderwijs. In het algemeen zijn de kerndoelen voor speciaal onderwijs wat concreter (met name door de toelichting in de karakteristiek) en uitgebreider (met name door toevoeging van de leergebiedoverstijgende kerndoelen).
  2. kerndoelen Nederlandse taal voor zeer moeilijk lerende leerlingen of meervoudige gehandicapte leerlingen. (pdf, 644 kB) De kerndoelen Nederlandse taal voor zeer moelijk lerende leerlingen of meervoudig gehandicpate leerlingen zijn niet identiek aan die van regulier basisonderwijs. Ze zijn inhoudelijk anders doordat ze meer gericht zijn op aspecten van communicatieve redzaamheid.