techniek vmbo


thema's

Thema_Trends in vaardigheden

t​oetsing van vaardigheden​

​​​​​​​​​​​​​​Als vaardigheden belangrijker worden, neemt ook het belang ​​van de toetsing ervan toe.

Vakspecifieke trendanalyse 2017

Dit rapport beschrijft en analyseert de huidige stand van zaken van het onderwijs in de natuurwetenschappelijke vakken in po en vo, gevolgd door een aantal relevante trends.

duidingen

SLO-publicaties

agenda

nieuws

recente SLO publicaties