vso


In het kader van het Concept-wetsvoorstel Kwaliteit (V)SO zijn er voor het vso concept kern-doelen ontwikkeld. SLO is door het ministerie van OCW gevraagd hiervoor voorstellen te formuleren. Via deze pagina's vind je meer informatie over de kerndoelen, uitstroomprofielen en relevante publicaties.