vso


In het kader van het Concept-wetsvoorstel Kwaliteit (V)SO zijn er voor het vso concept kern-doelen ontwikkeld. SLO is door het ministerie van OCW gevraagd hiervoor voorstellen te formuleren. Via deze pagina's vind je meer informatie over de kerndoelen, uitstroomprofielen en relevante publicaties.

mededeling

Ben je op zoek naar de lessen en materialen van VOx? Neem dan contact op met a.vanderlaan@slo.nl.