Aardrijkskunde vso

11 april 2019

thema's

Thema_Vakvernieuwing aardrijkskunde

vakvernieuwing aardrijkskunde

Zowel op vmbo als op havo en vwo is er sprake van vernieuwingen in het examenprogramma.

Thema_Trends in toetsing

alles over de examenprogramma's

Op deze pagina vind je een overzicht van relevante documenten die betrekking hebben op het examenprogramma.

Thema_Geschiedenis PO_SO

vakspecifieke trendanalyse

SLO voert periodiek een trendanalyse uit per vakgebied resulterend in een publicatie met daarin de stand van zaken en de ontwikkelingen per vakgebied.

duidingen