Biologie vso

11 december 2019

thema's

Referentiekader voor PISA

Dit document is ontwikkeld onder auspiciën van de OESO-landen en beschrijft wat er is getoetst binnen de PISA-toets in 2015.
Thema_Trends in toetsing

formatieve toetsing

Formatieve toetsing is een verzamelterm gehanteerd voor alle toetsingsinstrumenten, activiteiten en procedures die gebruikt kunnen worden om het leerproces van leerlingen te ondersteunen. Op dit terrein gebeurt momenteel veel in Nederland.​

duidingen

agenda

nieuws