Engels vso

11 april 2019

thema's

Thema_Trends in toetsing

het ERK

Het Europees Referentiekader (ERK) is een systeem van niveaubeschrijvingen voor leerders van alle moderne vreemde talen. Wat betekent de komst van het Europees Referentiekader voor jou als talendocent?

Thema_Globale_Scale_English

Global Scale English

In het verleden zijn meer dan eens kanttekeningen geplaatst bij de geschiktheid van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (ERK) als model voor jonge leerders. Ook in Taalprofielen zou bij de uitwerking van het ERK voor de Nederlandse situatie te weinig rekening gehouden zijn met deze groep. Voor deze leerlingen is de Global Scale of English Learning Objectives (GSE) een goed alternatief.

Thema_Formatief evalueren

formatief evalueren

Inzicht in de te bereiken beheersingsniveaus van uw leerlingen is nodig om jouw leerlingen te kunnen begeleiden op weg naar de gewenste leerdoelen. Hoe kan formatief evalueren het proces van taalverwerving ondersteunen?

TI_SLO-13

trendanalyse moderne vreemde talen

SLO voert met regelmaat een trendanalyse uit per vakgebied met als resultaat een publicatie met daarin de stand van zaken en de ontwikkelingen per vakgebied.

duidingen