Planningsfase


In de planningsfase worden de vier leergebiedoverstijgende thema's inhoudelijk verder uitgewerkt.

Het betreft de volgende stappen:

  • Stap 4 Fasering van de vier leergebiedoverstijgende thema's voor het betreffende uitstroomprofiel
  • Stap 5 Programmering van de vier leergebiedoverstijgende thema's voor het betreffende uitstroomprofiel
  • Stap 6 Kiezen van passende leerbronnen per leergebiedoverstijgend thema en per uitstroomprofiel
  • Stap 7 Procedures voor volgen en beoordelen vastleggen

Deze stappen worden verder toegelicht in een aantal werkbladen. Deze werkbladen kan je gebruiken voor het uitwerken van de thema's in de verschillende uitstroomprofielen. Je kan de werkbladen downloaden via de onderstaande tabel:

Overzicht werkbladen
Leren leren Leren taken uitvoeren Leren functioneren in sociale situaties Ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief
Vervolgonderwijs
Arbeidsmarkt
Dagbesteding