Kerndoelen

13 januari 2020

De concept kerndoelen bevatten uitwerkingen voor de drie uitstroomprofielen 'vervolgonderwijs', 'arbeidsmarkt' en 'dagbesteding. De concept kerndoelen zijn globaal geformuleerd. Zij bieden scholen ruimte om in te spelen op individuele mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van leerlingen.

Je kunt de kerndoelvoorstellen downloaden via de onderstaande tabel. Ook kan je op deze website specifiekere informatie vinden over de leergebiedoverstijgende kerndoelen en een instrument voor de uitwerking van kerndoelen naar maatwerk in vso.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

Voorstel kerndoelen vso

toon meer

Sector

Leerplankundig thema