Kerndoelen

10 april 2019

De concept kerndoelen bevatten uitwerkingen voor de drie uitstroomprofielen 'vervolgonderwijs', 'arbeidsmarkt' en 'dagbesteding. De concept kerndoelen zijn globaal geformuleerd. Zij bieden scholen ruimte om in te spelen op individuele mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van leerlingen. De kerndoelen vso worden naar verwachting in 2013 opgenomen in het wettelijk kader. Tot die tijd zijn het nog concept kerndoelen. Deze zijn echter al wel voor jouw school te gebruiken.

Je kunt de kerndoelvoorstellen downloaden via de onderstaande tabel. Ook kan je op deze website specifiekere informatie vinden over de leergebiedoverstijgende kerndoelen en een instrument voor de uitwerking van kerndoelen naar maatwerk in vso.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

Voorstel kerndoelen vso

contactpersoon

hans_pietersen_1

toon meer

Sector

Leerplankundig thema